EVOTRAINING ACADEMY

ce

Evotrainer Terapeut
går av stapeln 8 – 9 februari i Linköping!

EVO TERAPEUT

Vad?
Detta är en fortsättningsutbildning för de som har grund inom någon typ av kroppsterapi såsom Massör, Personlig Tränare, Fysioterapeut etc.
Kursen kräver förkunskaper och är öppen för de som gått någon av våra andra utbildningar ex. Evotrainer 1.0 eller Kinesisk Koppning för Kroppsterapeuter.
Är du tveksam om du är lämpad så hör av dig med dina frågor.

Hur?
Största delen av den smärt- och rörelseproblematik människor idag upplever beror inte på trauma, olyckor eller överbelastning. De beror på monotoni och att vi endast använder och utnyttjar en bråkdel av vår rörelsekapacitet. Eftersom vi under minst
200 000 års evolution utvecklat och raffinerat en kropp och hjärna med fantastiska kapaciteter gör vi rätt i att utgå från den funktionella fysiologi och neurologi vi alla är utrustade med. Att vi sedan behöver individualisera approachen är självklart, men det finns faktiskt ”rörelsenäring” som varje höftled, axelled, ryggrad, ögon, balanssinne, käke, fot osv behöver. Vi skulle kunna säga att vi har ”näringsbrist” på naturlig rörelse då vår vardag normalt innehåller små och monotona rörelseomfång.
Som ett komplement till behandling, och framför allt som långsiktig och hållbar lösning på denna problematik behöver vi hjälpa människor med att återupprätta vissa funktioner i sin kropp.
spektrum av mänsklig rörelse

Man skulle kunna säga att vi med viss typ av behandling och framförallt vissa kvalitativa rörelsekedjor ”restaurerar” och återskapar naturlig, resilient, robust och optimal funktion.
Du kommer lära dig grunder och en uppsättning ”nycklar” för att lösa vanliga problem du möter i din vardag som kroppsterapeut.  Dessutom komemr du bli vassare på att diagnosticera och ringa in problemområden och på så vis bli effektivare i ditt arbete. Med effektivare menar vi här att få större effekt med mindre input, inte att jobba hårdare eller mer, utan smartare.

Varför?

Smärt- och rörelseproblematik behöver inte vara speciellt dramatisk i sig. Vanligtvis är det dock problem som blir mer eller mindre kroniska, eller flyttar från en plats till en annan. Att ha kronisk smärta förbrukar mycket energi. Det bidrar också till att vi utcecklar kompenserande beteende och rrörelsemönster vilket i sin tur lätt skapar nya problem. Det är alltså av stor vikt att vi tidigt kommer tillrätta med detta och kan ”byta spår”. Vinsterna är många av att förhindra ett problem innan det blir ett problem, men då behöver vi medvetandegöra ett annat sätt att se och resonera om kropp, sinne och känslor eftersom de alla är inblandade i upplevelsen av vår kropp vare sig vi mår bra eller ej.
naturligrör

De problem vi i dag upplever kroppsligt och mentalt är naturligtvis individuella. Samtidigt lever vi enastående likartat i det urbana samhället. Det finns några gemensamma nämnare som alltid är i spel när vi får problem med vår hälsa. Ju bättre vi hanterar dessa desto lättare kommer de individuella faktorerna att kunna påverkas till det bättre.
Den här kursen kommer öppna upp för en ny syn på hälsa/sjukdom, omdefiniera träning samt fysiska, mental och känslomässiga behov. Utgångspunkten är vad vi som art – Homo Sapiens – har för behov och förmågor som idag inte tillgodoses. De är då vi får problem med vår hälsa.

Syftet med utbildningen är att du ska få större kunskap, nya, effektiva och praktiska redskap och bli bättre på att diagnosticera och behandla smärt- och rörelseproblematik.
Över 80% av de smärtproblem kunder idag har problem med är muskulära. Men vad beror de på? Mycket sällan är det trauman och akuta skador som är orsaken.
Det handlar oftast om monotoni i rörelsesystemen. Om vi jämför rörelse med kost så skulle vi kunna säga att vi får i oss för få rörelse-näringsämnen. Denna monotoni försöker vi bota genom träning – som vanligtvis mäts i kalorier (energi) eller intensitet och i sig också är ofta är relativt monoton i längden.

Under snart 25 år har jag mött mängder av kunder som haft problem av för mycket (eller fel typ av) stillhet, för mycket träning (eller fel typ av träning). I det moderna samhället har vi på ett sätt förlorat kunskap om vad vår kropp verkligen är designad för. Under 2 miljoner år har vi utvecklat väldigt specifika system för rörelse och sinnesfunktion, idag använder vi knappt dessa. Detta får följder.

Genom att korrekt diagnosticera smärt- och rörelseproblematik och genom att med behandling ”låsa upp” smärtområden kan vi genom ursprungliga rörelsekedjor faktiskt bli av med problem som följt oss i decennier.

Du kommer att lära dig

 • hur du rör dig bättre och mår bättre
 • effektiva redskap för arbete med kund/klient
 • rörelseoptimering och smärtreducering
 • smärtans språk – differentiering av smärta & tester
 • aktivt/passivt rörelseomfång
 • val av behandlingsmetoder vid olika typer av smärta
 • metoder för utveckling av rörelsekvalitet
 • differentiering av naturlig rörelse, fysisk aktivitet & träning
 • flexibilitet, mobilitet och styvhet/motorik
 • stimuli, stress & återhämtning
 • autonoma nervsystemet, smärta och rörelse
 • andningen, smärta och rörelse
 • hjärnan, smärta och rörelse
 • diskussion av relevanta klient-/patientfall & erfarenheter
 • praktiska ”recept” och approacher till en rad av dagens vanliga smärt- och rörelseproblem

Utbildningen består av teoretiska delar med mycket tillhörande praktik. Vi har en ”hands-on-approach” och ska kunna använda våra nya kunskaper direkt med klient.
Målet är att du ska kunna införliva den nya kunskap du får och de metoder du lär dig i din egen unika roll och situation som terapeut.

stone-age-recipe

Diplom utdelas efter genomförd kurs. Kursmaterial ingår.

Kursdatum:

Lördag 8/2 kl. 09.30 – 16.30
Söndag 9/2 kl. 09.00 – 16.00

Kursavgift:

3300:- exkl moms. (För privatperson är priset inklusive moms). I kursavgiften ingår kursmaterial. Diplom erhålles vid fullgjord kurs.
Anmälan skickas till: paul@evotraining.se

Senaste anmälningsdag är 24/1.
Vid anmälan och betald kursavgift innan 15/1 erhåller du 10% rabatt!
Ange då ”10%” i anmälan.
Din anmälan behöver innehålla:
– Namn
– Org/pers. nr
– Adress
– Telefonnummer
– Epostadress

Kursplats:

Naturcentrum, Linköping.

 

Evotrainer Nivå 1 – Instruktör
går av stapeln 4 – 5 april i Linköping!

EVO 1

 • Vill du röra dig effektivare och må bättre?
 • Är du nyfiken på vår träningsform och vill ha en rejäl introduktion och energiinjektion i din egen träning?
 • Är du redan en Evotrainer och är intresserad av att gå djupare och få mer personlig korrektion i din träning?
 • Är du Personlig Tränare, coach eller annan tränare som vill ha unika och effektiva kompletterande delar till den idrott du lär ut/utövar?
 • Aspirerar du på att blir ledare/lärare i Evotraining?Då är detta första avstampet på den spännande resan.

Oavsett om du gör detta för din egen skull eller har professionella ambitioner så är vår introduktionskurs inriktad på de begrepp, den fysiologi, bakgrunden, de rörelser och den metodik som vi använder i Evotraining.
Kursen består av teori och praktik i naturliga rörelsekoncept, viktiga grundläggande rörelser och moduler, metodologi och coaching, grunder om kost/näring samt livsstilskunskap ur ett evolutionärt perspektiv. Vi tittar närmare på vad både forskning och erfarenhet säger.

Du lär dig hur du bryter ned rörelser till övningar och hur de ska utföras och läras ut på ett effektivt, riskfritt och säkert sätt.

Fokus här ligger på att kunna röra sig väl på marken – från liggande till sittande och stående, krypa och rulla. Hanterar du markrörelse kompetent så har du per automatik hög grad av smidighet och styrka. Marken är en utmärkt feedback.
evo1

Du kommer lära dig:

 • Ekologisk rörelse = individ/organism + grupp/stam + omgivning/habitat
 • Naturlig rörelse – Naturliga rörelsemönster i din egen kropp och i terräng
 • Kamp-Lek/Roughhousing – Lekfulla sätt för att utveckla och väcka instinkter till liv
 • Medveten andningsteknik/Återhämtning – Nedvarvning för träning, sömn, stress och ökad energi.
 • Fokus och sinnesträning – att kunna mer än du tror, självledarskap, gruppdynamik

Detta är inte en grenspecifik kurs, tvärtom är fokus på att verkligen utforska sitt eget nuläge och lära sig sig grundprinciperna för att röra sig smidigt, naturligt och effektivt oavsett om det gäller vardag, träning eller tävling.

Efter kursen kommer du att kunna:

 • integrera principerna din egen träning och vardag
 • skapa egna träningsprogram utifrån egna behov och förutsättningar
 • avancera till högre nivåer och ökad kvalitet i rörelse
 • börja att lära ut grunder och principer till andra

Tid:

Lördag 4/4 kl. 09.30 – 16.30
Söndag 5/4 kl. 09.30 – 16.00

Plats:

Naturcentrum i Linköping.

Pris:

2900:- inkl moms för privatperson. Exkl moms för företag.
I priset inkluderas tilltugg, utbildningsmaterial samt ev. certifiering.

Anmälan:

Anmälan är bindande och görs senast 1 mars genom att e-posta den till paul@evotraining.se . I din anmälan behöver du ange ditt namn, kontaktuppgifter, personnummer och ev. faktureringsuppgifter

Utförlig information om helgen hittar du som PDF om du klickar på knappen nedan.

trace-vs-embed_5f5fd14706477833b6d0e821c21c6992