TRÄNINGSPASS

På en regelbunden rörelse-lektion/klass gör vi övningar – drillar, flöden, rörelselek och rörelseutmaningar – som återställer smidighet och rörlighet, skapar fokus, utmanar koordinationen, utvecklar medvetenhet och helkropps-styrka. Vanligtvis håller vi ett specifikt tema under en viss tid ex. fallteknik, löpning eller klättring i vilka ovanstående rörelseträning ingår. Passen är dock fristående så ingen det är ingen fara om man missar någon klass eller kommer in mitt i en termin.

Allt du behöver är bekväma kläder (oömma under uteperioden).

Utöver nedanstående ordinarie träningstider kommer vi att en lördag varje månad hålla rörelsepass utomhus. Dessa pass kommer normalt hållas mellan 09 – 14 med avslutande lunch tillsammans. Platserna och teman kommer att variera med årstid och plats.
Info om dessa kommer kontinuerligt komma upp på denna sida. Kostnaden för dessa ligger utanför ordinarie träningsavgift och ligger normalt på 350:- inkl moms om inte speciella förhållanden råder som ex hyra av simhall etc. I dessa fall kommer kostnaden klart framgå.

HÖSTTERMINEN BÖRJAR SÖNDAG 22 AUGUSTI OCH SLUTAR SÖNDAG 5 DECEMBER 2021.

om ingenting annat anges så är mötesplatsen ryds motionscentrum, vid omklädningsrummen.
FROM MITTEN AV SEPTEMBER HAR VI TRÄNING INOMHUS SÅVIDA LÄGETR TILLÅTER DETTA.

All träning sker i enlighet med gällande råd och restriktioner från Folhälsomyndigheten.

Ordinarie träningstider

Söndagar 18.00 – 19.15
Plats:
Rydskogens motionscentrum, Linköping

Träningsavgift

10 ggr: 1500:- inkl moms.
15 ggr: 2000:- inkl moms
20 ggr: 2500:- inkl moms.

Skicka in din anmälan till: paul@evotraining.se

Ange i anmälan ditt namn, personnummer, adress samt tel. Skriv också vilken av de tre ovanstående träningsavgifterna du avser att deltaga med.
Träningsavgiften betalas enligt instruktion (som kommer i svars-mail på din anmälan) per faktura alternativt swish eller kontant innan första träningstillfället.

Behövs skrivet kvitto för friskvårdspeng eller liknande så är det naturligtvis inga problem.

Till träningsläger, workshops och utbildningar är all anmälan bindande. Avgiften betalas ej igen men kan utnyttjas fritt till ett annat arrangemang alternativt är det tillåtet att överlåta sin plats till en annan deltagare under förutsättning att detta godkänns av arrangören.

Deltagarna täcks av en idrottskadeförsäkring på träningspass och annan aktivitet under arrangemang i Evotraining. Trots att vi tränar och instruerar på ett riskfritt och säkert sätt så sker självklart all träning på egen risk. Varken Evotraining som organisation, dess lärare eller instruktörer kan hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår under regelbunden träning och arrangemang.

Övriga arrangemang

Vi arrangerar kontinuerligt träningsläger, workshops, utbildningar, föreläsningar och extra träningstillfällen. Kostnad för dessa arrangemang ligger utanför den ordinarie träningsavgiften. Aktiva ”Evotrainers” har dock 15% rabatt på dessa arrangemang.
Informationen meddelas på ordinarie träningspass, på hemsidan och i Facebook-gruppen.

evobee