TRÄNING

utvecklingssteg

Rörelse är en respons på någonting.
Inte en aktivitet med förutsatt syfte.

 

Evotraining bygger på den fysiologi och psykologi som människan under hundratusentals år utvecklat, och som är helt unik för vår art.
Vi tror, och ser, att om vi återupprättar dessa samband och förmågor i både kropp och knopp så ökar chanserna att fungera optimalt fysiskt och mentalt.
Praktiskt så delar vi upp träningen i olika delar metodiskt. Modellen ovan illustrerar utveckling av kompetens som oavsett område genom går samma stadier. Inom ledarskap/personlighetsutveckling är detta synkront med ”Maslov´s trappa”.
I verkligheten innebär detta att utgå från ens egen nuläge – inte någon annans. När vi vet var vi är och hur det egentligen står till kan vi lära oss tekniker som gör att våra instinkter kan blomma ut i full prakt.

Innan någon typ av belastning eller högt tempo kommer in i träningen är det fullt fokus på kvalitet i rörelsen. Orörlighet, hållningsproblem, andningsstörningar kommer alla på lång sikt resultera i någon typ av snedbelastning och öka risken för skador eller överbelastning.

Naturkontakt

tre delar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är alla resultatet av två olika delar av tillvaron. Den ena består av något vi kan kalla ”Utbildning”, men innehåller egentligen allt som verkar uppfostrande i det moderna samhället och som genererar lön och upprätthåller samhällsfunktioner. Uppfostran, skola, arbete, kunskapsöverföring etc.

Den andra delen där vi tillbringar den tid vi inte lägger på den föregående, kan vi kalla ”Rekreation”. Här umgås vi med familj och vänner, ägnar oss åt hobbies, tränar, reser etc. Den tid vi inte befinner oss i denna ”box” eller tårtbit spenderas idag i den föregående som hade med utbildning och arbete att göra.

Dessa två delar av tillvaron kännetecknas av tidskontroll samt prestation/förväntade resultat. Det finns inget utbildningsprogram, jobb, träningspass eller semester som är tidlös eller resultatlös. Även om vi kan diskutera var och en av dessa delar i detalj och hur väl eller illa de fungerar så är det ett faktum att de trots allt fungerar. De både kostar, omsätter och generar miljardbelopp.
Vi vet också mycket väl hur vi ska använda dem. Om vi vill få kunskap om styrketräning så kan vi läsa böcker om det, utbilda oss. Men ingen skulle få för sig att försöka få stora biceps genom att läsa böcker om det. Då krävs istället fysisk träning. Vi skulle heller inte ägna oss åt rekreation om vi vill ta en ingenjörsexamen. Detta är självklart.

Ändå är den moderna responsen till de problem vi idag har med hälsa och miljö att applicera en utbildningsprocess för att möta ett kontaktbehov. Denna kontakt kallar vi ”Naturkontakt”. Det är exakt vad det låter som, men i förlängningen handlar det om relationer till oss själva, våra medmänniskor och vår värld.

individ + familj + stam/grupp + habitat/omgivning = ett ekologiskt perspektiv

Det är i denna kontext vi måste förstå begrepp som ”utbrändhet”, ”psykisk ohälsa” och välfärdssjukdomar. Men även aggression, våld, brottslighet, miljöproblem.

Vi har utvecklats som art under miljontals år. I korthet innebär det att vi – fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt – är helt beroende av att få vissa saker för att fungera optimalt. Detta gäller även kulturellt. Det kan diskuteras vad ”kultur” innebär, men det är intressantare att se vad en viss ”kultur” gör och åstadkommer. Idag kan vi se samma allvarliga problem såväl på mikro- som på makronivå. Utbrändhet är ett individuellt problem men även ett globalt. Bokstavligt talat håller vi på att bränna ut Jorden.

”Lungorna, hjärtat, magen och alla dina inre organ är naturligtvis livsviktiga för att du ska kunna leva.
På precis samma sätt är träden, luften, haven och jorden lika viktiga.
De förra är dina inre organ.
De senare är dina externa organ. ”

Naturen – ”By itself so” – det sker av sig självt

Ziran
Kinesisk kalligrafi – ”Zi Ran” – Naturen – ”Av sig självt så”

Naturkontakt är lite som att dricka vatten. När vi gör det händer det än mängd livsnödvändiga saker i vår kropp. Vi behöver inte lära oss vad vattnet gör i vår kropp, det händer av sig självt.
Naturen fungerar enligt samma princip. Djup naturkontakt är inte detsamma som en promenad i parken eller ett ”bootcamp” utomhus. De flesta människor som rör sig i naturen lägger inte märke till någonting. Relaterar varken till terräng, flora eller fauna. Det är som att vara turist i naturen. Att röra sig igenom den på väg mot en bestämd tid eller ett bestämt mål. Klart bättre än att göra detsamma inomhus, men långt ifrån närvarande och integrerat.
Idag vet vi att vistelse i naturen är en viktig del av människans hälsa och utveckling. Och hur skulle den inte vara det, då vi ju själva naturligtvis är en integrerad del av den.

Djup naturkontakt handlar inte heller om att återgå till stenåldersstadiet. Det är som att säga att du kommer förvandlas till en stenåldersmänniska om du dricker vatten eller äter god föda. Självklart kan vi fortsätta vara moderna människor OCH leva enligt de principer som går i linje med vår evolution istället för emot den.

Vi är födda för briljans, upptäckande och sprittande vitalitet.
Vi föds inte för att bli utbrända, sjuka eller deprimerade.

 

 

”Träning”

Träning är ett artificiellt substitut för det vi varje dag borde ha gjort fysiskt och mentalt.
Vi arbetar på bred bas – både i kroppens förmåga men även i miljön – att kunna hantera olika typer av miljöer, årstider och klimat är relaterat till träning av anpassningsförmågan som vi alla bör ha.

 

Parts

 Den praktiska träningen består av följande delar:

Rörelse

RÖRELSE

1) I terräng och det fysiska rummet. Ex ta sig framåt: springa, krypa & hoppa.
2) Manipulativt. Ex. lyfta, dra, kasta.

Vi börjar alltid på marken. God rörlighet på markplanet, exempelvis rullning och att smidigt ta sig från liggande till stående, skapar i sig god rörlighet i kroppens leder och vävnad. Rörelserna på marknivå ger också grunden till den koordination och balans som behövs nät vi rör oss högre upp. Progressivt kommer sedan övergångar, hopp, klättringstekniker, löpning med allt mer flyt och fart ju mer färdigheter vi övar upp.

Vi överger dock aldrig grunderna.
Teknikerna och rörelserna på marken kan liknas vid ”restuareringstekniker” – av det latinska ”restauro” som betyder ”återställa”. Många av dessa rörelser återställer hållning, nervsystem och stimuli/stressnivå till ett bättre ”normalläge”. Neurologiskt var det på marken vi började och det händer intressanta ting med oss då vi rör oss där.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

 Kamp-Lek/Roughhousing/Rough & Tumble Play

Bild4KAMPLEK

 

 

 

 

 

Att träna med partner/motståndare är en viktig del i Evotraining. Den feedback vi får från en träningspartner i realtid är ovärderlig och går inte att hitta i träningsformer som utförs solo. Träningen är lekfull, men har samtidigt tydlig struktur:

  • Trygghet – deltagarna måste känna sig trygga och säkra.
  • Att lyckas – varje deltagare måste ha en chans att vara framgångsrik.
  • Att lära sig fysisk och mental kontroll trots yttre press.
  • Tydlig intention – medvetenhet om vad det är vi speciellt vill utveckla i olika moment.

Här ingår alltifrån olika typer av bollek (kasta – fånga), kamplekar till det som är början på självförsvarsträning.

 

 Återhämtning

ÅTERHÄMTNING

 

 

 

 

Återhämtningsträning innebär att medvetet träna kroppens förmåga till återställning och att skapa extra resurser. Det kan röra sig om korttidsåterhämtning eller de långsiktiga återhämtningscykler, framförallt sömn, som är helt vitala för vår hälsa och prestation.
Det främsta redskapet här är olika typer av andningstekniker för både upp- och nedreglering. Även extern stimuli som får verkan på hormonsystemet ingår här – kyla & värme.

 

Vatten

VATTEN
Sjuttiofem procent av jordens yta är täckt av vatten. Människan består till största delen av vatten.
Din puls sänks automatiskt omedelbart då du får kontakt med vatten.
Barn kan födas i vatten. Människans förhållande till vatten är helt unikt.
Vatten är vitalt. Det är därför viktigt för oss att vi kan vara i och röra oss naturligt och obehindrat i vattenelementet.

Ett gott exempel på hur allt är integrerat i Evotraining är vattenträningen.  Den medvetna andningsträning vi gör på land bidrar till att vi är väl bekanta med våra tillgångar och begränsningar beträffande andningsmekanismen. Något som naturligtvis är centralt då vi befinner oss under vattenytan.

Att vara kompetent i vatten handlar till viss del om överlevnadsförmåga och praktisk nytta, men är dessutom riktigt bra och rolig träning. Exempel på praktisk träning är simteknik, andningsteknik, flytta på saker under, vid ytan och dra upp dem ur vattnet, samarbete under och över vattenytan.

För vattendelen ställs vissa krav bla en färsk HLR/Första Hjälpen-utbildning ej äldre än 2 år. Logo_1497389829693