Växtblindhet och Vitamin N

Det finns numera något som kallas växtblindhet. Åkomman hamnar i samma raster som det Richard Louv kallar ”Nature Defificiency Disorder” vilklet är än följd av brist på vitamin N (Natur). Alltfler forskare inom medicin, psykologi, beteendevetenskap, neurofysiologi mm börjar tala på liknande sätt. Att den pandemi vi verkligen borde vara oroliga för är den som kommer smygande under ytan över längre tid. Ett sådant faktum att det varje år dör 300 personer i Sverige på grund av luftutsläpp (primärt från stadstrafik) och att det i de riktigt stora urbana områdena globalt är, och kommer vara, en formlig epidemi av fr a lungcancer borde resultera i resoluta åtgärder.

Över 90% av världens befolkning bor i områden där luftföroreningarna klart överstiger gränsvärden satta av WHO. Med FN’s 17 globala mål (som initialt verkar som ett allmänt gott, men under ytan tveklöst handlar om andra saker och har andra drivkrafter än hållbarhet och kommer resultera i en en total globaliserad urbanisering) kommer denna siffra ligga mycket nära 100%. Detta har mycket lite med CO2 att göra. Förvisso är många utsläpp knutna till fossila bränslen, men också i tillverkningen av de nya miljövänliga alternativen finns stora utmaningar. Det stora problemet är agendan som redan är satt och som de flesta av oss inte reflekterar över då det är den värld vi tar för ”verklig”.

Det är i denna kontext djupare naturkontakt, evolutionsbiologisk kunskap och verkliga relationer till oss själva, varandra och vårt habitat spelar roll. Kunskap, reflektion och medvetna val skapar handlingsburenhet och förändring, inte aktivism.

Har man inte sett ”Giftet i luften” så finns den fortfarande på SVT Play:

https://www.svtplay.se/video/25693852/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-32-giftet-i-luften?info=visa

De blir tydligt hur vår människoskapade och fragmentariskt artificiellt uppdelade värld får oönskade ”bieffekter”. Fatala sådana. Mycket beror på vattentäta skott mellan de olika delana i det moderna livet och att åtgärderna för att ”rätta till” dessa bieffekter i sig sker i lika vattentäta skott. OM vi nu ska på bo i extremt människotäta städer så skulle stadsplanerare, forskare inom hälsa, miljö, biologi, evolutionsbiologi, beteendevetenskap, psykologi behöva arbeta tillsammans. Det kommer aldrig att ske, och orsakerna där är många.
Vad vi däremot kan göra är att slå ett öga på hur människan under hundratusentals år levt livet här på jorden. Det innebär inte att vi kan eller ska gå tillbaka i tiden. Men det finns onekligen vissa ”sanningar” som är hårt knutet till vår fysiologi, vår hjärna och nervsystem, vår sociala samvaro, vårt obligatoriska behov av den jord vi lever på och av, den luft vi andas och de andra djurarter som vi står i ytterst komplext och oöversiktligt samband med. Denna kunskap går att finna i det som (idag osexigt) går under namnet Traditioner.  Alla traditioner är inte av godo, men blickar vi tillbaka på de kulturer (som till del ännu finns idag) i vilka människor fungerar optimalt så går det att extrahera några gemensamma nämnare, och det oavsett var på jordklotet de finns.

egoeco evo

Här följer en artikel på temat ”växtblindhet” från Ekolådans veckobrev skrivet av Anette Dieng:

”Jag har sett samma sak när jag under­visar biologistudenter på Göte­borgs universitet”, berättar Bente Erik­sen. ”Många av dem känner inte ens till våra vanligaste svenska träd vid kursstarten.”

Med ögon känsliga för grönt

Många lever med och nära naturen, andra lägger knappt ens märke till den. Anette Dieng skriver om fenomenet växtblindhet.

Stadsbornas intresse för att vistas ute i naturen har ökat markant den här våren. I en tid då vi uppmanas hålla avstånd till varandra, ser många skogen som en säker plats för både aktivitet och återhämtning. En som hoppas att det intresset ska hålla i sig är Bente Eriksen, föreståndare för Botaniska trädgården i Lund.

”Urbaniseringen har bidragit till att folk i städerna har tappat kontakten med naturen, så till den grad att många knappt lägger märke till den längre. Fenomenet kallas växtblindhet och kännetecknas av en oförmåga att se och uppskatta växterna vi har omkring oss.”

Det var i slutet av 1990-talet som de amerikanska biologerna och naturvetarna James Wandersee och Elisabeth Schussler introducerade begreppet efter att ha uppmärk­sammat bristande växtkunskaper bland barnen i landet. Barnen visste en del om djuren i närmiljön, men nästan ingenting om växter

”Jag har sett samma sak när jag under­visar biologistudenter på Göte­borgs universitet”, berättar Bente Erik­sen. ”Många av dem känner inte ens till våra vanligaste svenska träd vid kursstarten.”

Att växter inte fångar vårt intresse på samma sätt som djur har många förklaringar menar Bente Eriksen och nämner några.

”Vi tenderar att lägga märke till djur i första hand, eftersom de liknar oss. Växterna som står still, växer tätt, ofta har samma färg och inte heller utgör något direkt hot mot oss, verkar vår hjärna klumpa ihop och filtrera bort som mindre viktiga. Våra vitt skilda sätt att kommunicera på bidrar också till att vi inte ser, hör och förstår varandra.”

Växtblindhet inbegriper också okunskap om vilken betydelse växter har för livet på jorden.

”Många vet nog innerst inne om att det finns något som heter kretslopp i naturen. Men hur det hänger ihop med den egna växtkunskapen kanske folk inte ser. Jag menar inte att alla måste bli experter och disputera i botanik. Jag tycker bara att det är ­viktigt att vi öppnar upp för växternas behov av vår respekt och omtanke. Vi vet egentligen väldigt lite om vilken roll de olika växterna spelar i den ekologiska väven, vi har inte ens upptäckt alla växter än. Men en sak vet vi säkert och det är att vi inte kan existera utan dem. Förutom det livsviktiga syret får vi vår mat, medicin, kläder, energi och mycket annat från växtriket.”

Och till sist några råd till den som vill förhindra växtblindhet.

”Börja med att ta en noggrannare titt i ditt närområde”, tipsar Bente Eriksen.

”Böj dig ner och se att det är skillnad på en växt och en annan. Den nya nordiska floran (Bonnier Fakta) med målade bilder, korta texter och utbredningskartor kan vara till hjälp på din exkursion. Vill du gå tillsammans med andra vetgiriga erbjuder botaniska trädgårdar runt om i landet en rad spännande program. Men framför allt, väck barnens intresse för växter, skapa positiva naturminnen tillsammans och låt er förundras över det fantastiska liv som växterna utgör.”

Skrivet av Anette Dieng

 

https://ekoladan.se/veckobrev/med-ogon-kansliga-for-gront

Natural Born Heroes

Heroes are protectors, and being a protector means having strength enough for two.
Being strong enough to save yourself in not good enough:
you have to be better, always, than you´d be on your own.

Christopher McDougall har skrivit den populära ”Born to Run”. Vad de flesta inte vet är att uppföljaren – ”Kraftprovet” är ännu bättre, och träffar ännu rättare om man är en Evotrainer. Den slår an i en verklig historia från Andra Världskriget, som för de flesta är helt okänd, samtidigt som den öppnar medvetenheten och förståelsen för vad vi egentligen är skapta för och kapabla till. Det är så mycket mer än vad vår vardag idag tillåter. Den är omdefienerar även den gängse hjälten i både den feminina (the Sage/Yin) och maskulina (the Warrior/Yang) principen vilket är enormt uppfriskande. Vi behöver både mer robusthet, mod och styrka tillsammans med empati, visdom och tillit. Först då är vi rätt utrustade för framtiden. Det märkliga är att allt detta ryms i barnet, men vi gör vårt bästa för att omforma våra yngre till små vuxna allt för tidigt idag.

Boken rekommenderas varmt, likaså föreläsningen här ovan. 🙂

”Ät mer fett. Drick mindre vatten. Och vad du än gör – besök aldrig ett gym!
Christopher McDougalls träningsråd påminner inte om ­någon annans, och det gör inte hans böcker heller.
I bästsäljaren Born to Run – jakten på löpningens själ avverkade han ett ultramaratonlopp i Mexiko, och fick av bara farten miljontals människor världen över att börja springa annorlunda. I Kraftprovet – jakten på vår glömda kunskap om styrka och uthållighet tar han sig upp på Kretas sylvassa bergstoppar, där han finner helt nya insikter om människans fysiska och psykiska förmåga.
Christopher McDougall följer fotspåren efter det gäng som ­kidnappade en tysk general framför ögonen på tiotusentals fiende­soldater, mitt under brinnande världskrig. Hur ­lyckades en misslyckad konstnär, en hobbypoet och några fåra­herdar ­genomföra ­en sådan hisnande och krävande kupp? Sökandet efter svaret tar McDougall från slitna bakgator i London till brasilianska paradisstränder. Överallt möter han människor som bemästrar nutidens utman­ingar med hjälp av ­urgamla metoder.

Born to Run fick läsarna att hoppa av löpbandet, ur sina skor och ut i ­naturen. På samma sätt kommer Kraftprovet– en hals­brytande blandning av historieskildring och gonzoreportage – få dig att vilja klättra, simma, kasta och hoppa på ett sätt som du aldrig har gjort förut.”

men and woman

EVOtraining som en del i ett större sammanhang.

SOLA – Scandinavian Outdoor Learning Academy

SOLA-logooriginal

Under snart tre kvartal har jag tillsammans med kollegor inom Outdoor Learning, pedagogik och friluftsteknik mm arbetat med att skapa ett nätverk för befrämjandet av utomhusvistelse och naturkontakt. Helt oavsett om det gäller barn och ungdomar, vuxna eller äldre är detta både en rättighet och ett ursprungligt behov.

Det som drivit på min egen entusiasm i denna fråga är framförallt när jag ser hur illa ställt det på kort tid blivit inom barnomsorg och skola, vilket på vissa håll (och tyvärr inte så få som man önskar) liknar barnförvaring. Detta fortsätter och oavsett om skolor fungerar bra eller dåligt är den genomgående trenden allt sämre. Någonstans mellan var tredje och varannan gymnasieelev klarar inte av att gå ut med ett slutbetyg.
Detta i sin tur medför att universitet och högskolor sänker sina intagningskrav och får ägna tid och resurser att på extra tid undervisa på gymnasial nivå. Detta är alltså en genomgående röd tråd, och då har vi inte ens talat om vad för kompetens och beredskap man ar för att komma ut på en arbetsmarknad. Görs inget här kommer resultatet bli enorma kostnad kunskapsmässigt, socialt och hälsomässigt. Det går fort!

Strategin hitintills är att hälla allt mer resurser och pengar på problemet i tron om att det ska lösa sig. Som bekant kan man inte lösa ett problem genom samma sätt som vilket det uppstod igenom.

Faktum är att all forskning pekar på barns tidiga fria lek i utomhus och i naturnära miljöer som grogrunden för en fortsatt hälsosam utveckling motoriskt, kognitivt, socialt, emotionellt och psykologiskt. Lek är inte bara tidsfördriv, det är en förutsättning för fortsatt utveckling. Lek är heller inte idrott.

Jag har otrolig tur som kan omge mig med kollegor med både forskningsmässiga och praktiska meriter som inte går av för hackor och känner att jag lär mig mycket i detta sammanhang av ”de äldre”.

EVOtraining kommer vara en aktiv ingrediens i den här organisationens göranden, inte minst för att förebygga den ”rörelseanalfabetism” och ”bubbelplast-tillvaro” som på kort tid uppstått omkring många barn av idag.

Grit har vi inget bra ord för i det svenska språket idag. Det närmaste vi kommer är väl ”jävlar anamma”, vilket är vad det egentligen handlar om. Det fina med ökad naturvistelse ökar graden av ”grit” men även graden av återhämtning och nedvarvning. Naturen är en ”normaliserare” som utan att vi direkt lägger märke till det återställer många av våra interna system då de synkas i kontakt med de yttre.
Det är ju så snyggt så man nästan dör 🙂
Men tyvärr verkar dessa lösningar för ”enkla” för många, inte minst för de som sitter på samhällelig auktoritet och ekonomiska styrmedel.
Min kontring på det är – ”om det nu är så enkelt, varför gör så få det i sådana fall?”
Konsten är att leda in och bjuda in i denna riktning ifrån en verklighet som är strikt tidsstyrd, certifierad, kortsiktig (vad vi än låtsas så har vi faktiskt ännu inte ändrat på någonting på riktigt) och ängsligt för vad andra ska tycka och tro.
Det är här i vår utmaning ligger.

För den som är intresserad så går det fint att besöka organisationens hemsida här:

SOLA – Scandinavian Outdoor Learning Academy

Att förstå fågelsång…

…är ett av de mest genuina sätten till djupare naturkontakt. Det finns två sätt att närma sig –

1. Att lära sig och förstå sångfåglar baslinje respektive alarm. Kan man detta utvecklas en djupare förståelse för vilka djur som rör sig i närheten och var dessa är….inklusive du själv. Det är verklighetens ‘World Wide Web’….de snabba informationsflöden som talar om vad som händer och var.

2. Att lära sig identifiera olika arters läten. Våren är en fantastisk tid för detta då naturen verkligen vaknar till liv. Du kommer bli förvånad över hur många grannar du har direkt inpå knuten som du aldrig lagt märke till.

En bra plats att börja denna resa på är din ‘hemliga sittplats’ (se tidigare inlägg). Det är på den du upprättar djupare relation med din omgivning. Blir du en del av platsen kommer du också inse att det är samma fågelindivider som finns nära dig, de är verkligen dina grannar. Men så länge vi tanklöst klampar in i deras vardag har de ingen lust att visa sig för oss, de håller sig precis där på utkanten av vår moderna perception. Men vi är ständigt övervakade, var så säker. Connecta och ändra på det! 😊

Ett bra sätt är att ta till vara på public service utmärkta serie i fågelsång i små, underhållande och pricksäkra avsnitt om våra vanligaste fåglar:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1027&artikel=6658347

 

 

SARS-CoV-2 & Evotraining Del 1

ekorör

Inom Evotraining går vår syn på rörelse och hälsa genom rastret Individ – Stam – Habitat.
Då vi tränar tillsammans, genomför utbildningar och träningsresor behöver vi självklart ha en strategisk hållning till den rådande situationen. Syftet med denna text som är uppdelad i två stycken är att dels försöka skapa lite mer medvetenhet om vad riskerna är, vad vi kan påverka och hur detta påverkar vår verksamhet.

Known knowns & unknown unknowns

Min lärare i kampkonst brukar referera till

 • ”Known knowns” – det vi vet att vi vet
 • ”Known Unknowns” – det vi vet att vi inte vet
 • ”Unknown Knowns” – det vi inte vet att vi vet, och
 • ”Unknown Unknowns” – det vi inte vet att vi inte vet

Detta låter nästan som ett bröderna Marx-teorem, men är en sund metodologi att ha då verkligehten upplevs för komplex och rörig. Det blir då lättare att orientera sig, förstå, prioritera och bete sig sunt istället för att reagera på ren instinkt utan reflektion och medvetenhet. Det är mycket lätt att dras med i andras panik och rädslor.
Jag upplever att de som ingår i vår ”Evotraining-stam” generellt står stadigare med fötterna på jorden och inte lika lätt dras med i den alarmism som i övrigt verkar vara förhärskande. Det gör mig glad, positiv och fylld av tillförsikt. Jag har dock träffat många på min mottagning som är oroliga för egen och anhörigas skull, och tycker det är svårt att hitta riktigt information.

Då jag har förmånen att känna kunnigt folk både inom skolmedicin och i hälsobranschen utanför den så har jag försökt att fråga och lyssna mycket, och själv ta reda på så mycket som möjligt från flera olika håll. 30 års arbete med hälsofrågor har också bidragit till att jag åtminstone har observations- och orienteringsvana i sådana frågor.

Rörelse & naturkontakt är ju i själva verket nycklar till ett starkare immunförsvar, men i nuvarande läge behöver vi även tänka på hur vi kan bidra till att minska risken för smittspridning. Det är ingen ”raketforskning” direkt:

 • Var extra noga med att tvätta händer med tvål och vatten, eventuellt sprita dem.
 • Känner du dig lite krasslig eller sjuk bör du i nuläget uppsöka sjukvård eller stanna hemma, det finns gott om träningar att delta på i framtiden.
 • Undvik att röra vid ansikte, mun, näsa och ögon då du vidrört annat.
 • Om du hostar och nyser så täck för din mun och näsa, alternativt använd ett munskydd. Det är det de är till för – att proaktivt förhindra eventuell smitta till andra. Munskyddet skyddar inte dig mot smitta.
 • Håll dig uppdaterad om nyheter från Folkhälsoinstitutet.

Kom ihåg att trots de alarmistiska nyhetsrapporteringarna är expertisen enig om att för de flesta människor föreligger ingen allvarlig hälsofara pga Coronaviruset. Åtgärderna och den ökade försiktigheten handlar primärt om att på ett övergripande sätt få kontroll över smittspridning framför allt till utsatta grupper samt att hålla sjukvården i så god form den kan hållas.

Patogena faktorer – externa & interna

Innan skeptikerna helt avfärdar det följande vill jag påminna om att en mängd farmaka inom traditionell kinesisk örtmedicin framgångsrikt använts i bekämpning av bakterier och virus under mycket lång tid. Ett bra exempel är örten Ai Ye (kinesisk gråbo) för vilken den kinesiska farmakologen och malariaexperten Tu Youyou 2015 fick Nobelpriset i medicin. Under rådande förhållanden har försäljningen av ex. Cordyceps och Reishi slagit nya rekord i Asien. Huruvida dessa örter har verkan på Coronaviruset vet man inte ännu, men de har belagda stärkande effekter på immunförsvaret.

I traditionell kinesisk medicin anser man i huvudsak att sjukdom skapas på två olika sätt, nämligen av:

 1. Externa patogena faktorer; bakterier, virus, klimatologiska faktorer, strålning mm
 2. Interna patogena faktorer; föda (gift/fel typ av föda), förtryckta emotioner, brist på sömn & återhämtning, patologisk andning.

Den första kategorin handlar alltså om sådant som kommer från den yttre världen och som vår kropp ska ha kapacitet att hantera och skydda sig mot. Dessa förlopp är normalt snabba ex. akut infektion typ influensa.
Den andra kategorin handlar mer om sådant som (akut eller långsiktigt) belastar kroppen på ett sådant sätt att vår motståndskraft och vitalitet blir nedsatt. Dessa förlopp tar normalt längre tid och är klart sammanlänkat med livsstil ex. diabetes typ 2 pga felaktig kost och brist på rörelse.
När vår resiliens blir nedsatt (genom nr. 2), drabbas vi lättare av den första kategorin patogener. Denna andra kategori talas det mycket lite om, och vi kommer ta upp den i detalj i den andra delen av denna artikel då det ju är här vi faktiskt har stor möjligt att påverka och förbättra.

Ur TCM-synpunkt är det aktuella Coronaviruset klassat som nr. 1 här, en extern patogen. Det som här följer är ingen kinesisk medicinsk approach, utan det som idag är känt inom skolmedicinen beträffande viruset.

Karaktäristik

Det säregna för SARS-CoV-2 är att:

 • den för de flesta ger lindriga eller ibland inga symtom alls (asymtomatiskt).
 • den verkar primärt smitta inom familjen eller i kontexter där man vistas länge och med tätare kontakt.
 • den har hög smittsamhet, just därför att den inte ger så kraftiga symtom och smittbärare inte känner sig särdeles sjuka och då rör sig som vanligt i samhället.
 • den har högre dödlighet än vanlig influensa för äldre och multisjuka.
 • den verkar inte smitta till/ge symtom hos spädbarn, barn och unga.
 • jordens population inte har någon typ av immunitet (som är fallet vid många andra virussmittor) då detta virus till avgörande delar är ”nytt”.
 • man smittar även under inkubationstiden (tiden från smittotillfället till de första symtomen. I detta fall är inkubationstiden 2 – 14 (30) dagar.). UPPDATERING 200318: Man verkar nu ha sett att viruset INTE är så smittsamt som man först trott. Det verkar inte smitta under inkubationstiden som först trott. Tvärtom är det då man uppvisar symtom ett par dagar innan insjuknandet och på följande vecka till tio dagar som man är smittsam.
 • man verkar även kunna smitta efter att man blivit friskförklarad.
 • man kan återigen insjukna efter att ha blivit friskförklarad.

Sammantaget är detta inte som en vanlig säsongsinfluensa. Men det är heller inget nytt ”dödsvirus” och vissa kommer inte ens märka att de blivit smittade, men just däri ligger problematiken och den höga smittorisken. Det primära problemet är den eventuella överbelastning som kan drabba sjukvården och att intensivvårdsplatser tar slut. Då kommer virusets dödlighet naturligtvis stiga. Eftersom vi har en sjukvård som redan på vissa platser är överbelastad och redan idag rapporterar resursbrister är detta problematiskt. Det vittnar dock mer om ett sårbart samhällssystem än om ett enskilda virusets karaktäristik, även om allt fokus nu naturligtvis läggs på virussmittan.

De enda sätten att idag begränsa smitta är att göra förändringar i folks vardagsvanor och rörelse i samhällen – personlig hygien och medvetenhet, restriktioner i rörelse och karantän. Dessa redskap är logiska men måste dock ”tajmas” rätt annars riskerar de att bli tandlösa insatser utan särdeles god effekt. Nu har man ex. gått från att fokusera på eventuella insjuknade utifrån (utrikes resande) till att fokusera primärt på de månniskor som jobbar inom vården fra in om äldreomsorgen då de är den största riskgruppen.

Det vi INTE bör vara är oroliga, ängsliga och rädda. Det är den sämsta möjliga plats vi kan möta det oväntade ifrån. Medias iver att ständigt ha sensationer och röda rubriker gör ingen nytta alls, tvärtom.
Här i första delen följer en översikt över ”known knowns” och ”known unknowns”.
I del två kommer vi ta upp vad som stärker respektive försvagar vårt immunförsvar, resiliens, robusthet och vitalitet.

SARS-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2)

”De flesta fall är långt ifrån livshotande, vilket också är anledningen till att smittan kommer vara svår att begränsa”

”Ett troligt scenario är att 40% – 70% av jordens befolkning kommer blivit smittade. En del av dem kommer dock inte veta om det.”

– Mark Lipstich Prof. Epidemologi vid Harvard

coronavirus

Det råder fortfarande stor allmän förvirring, oro och okunskap om det nya Coronaviruset, inte minst uppumpat med medias upphaussade och alarmistiska attityd. Folk bunkrar mat och läkemedel, kändisar ”kommer ut” med att de har viruset, köper slut på munskydd utan att förstå funktionen av ett munskydd, man öppnar dörrar med armbågarna osv. Vissa av dessa beteenden kan vara befogade, andra rent dumdristiga.
De flesta av oss har säkert redan nu upplevt praktiska följder i samhället av viruset (vars utbrott på allvar inte ens har börjat i Sverige ännu såvida vi inte förekommer det.). Fallande börskurser, inställda möten och arrangemang, stängda skolor och att resor blir inställda är en del av åtgärderna för att begränsa spridning. Redan nu ser vi att vårdguider och initiala kontakter med sjukvården börjar överbelastas p.g.a. människors utbredda oro. Då detta tar både tid och resurser från de som faktiskt kan behöva sjukvårdsinsatser i nuläget är det ju önskvärt att så mycket oro som möjligt dämpas med kunskap och sunt förnuft. Panik och ångest är några av de sämsta tillstånden att agera utifrån.

I min verksamhet träffar jag var vecka kunder som är oroliga, men också okunniga om exakt vad det är de är oroliga för. Det är svårt att reda i informationen idag och oftast hörs bara den som skriker högst. Bara de senaste veckorna har en formlig armé av självutnämnda experter inom smittspridning befolkat morgonsoffor och nyhetsprogram. Med det sagt är det inte en enkel sak att reda i, då det inte finns något facit. Viken strategi som är bäst är mycket svårt att utröna förrän i efterhand. Det är dock bra att gräva efter information på flera olika ställen både virtuellt och reellt.

Folkhälsomyndigheten och statsepidemolog Anders Tegnell

57000c41-a59b-4a25-8965-6804f981126b

En föredömligt sansad och kunnig röst som står pall för reportrars idel uppviglande frågor kommer från statsepidemolog Anders Tegnell och hans medarbetare. Folkhälsomyndigheten har fågelperspektiv, expertis, internationell kontakt och erfarenhet. Till skillnad från alla som de senaste veckorna i media titulerat sig sakkunniga inom smittspridning och andra närliggande medicinska områden har Tegnell förberett sig för den här smittan i över 30 år. Han blev läkare 1985 och byggde under 90-talet upp Sveriges första högisoleringsvård för att vårda högt smittsamma patienter i Linköping. Han är f.d. chef för smitt- och skyddsenheten vid Socialstyrelsen och är en av de ansvariga för vårt lands pandemiplan.
Folkhälsomyndigheten har beskyllts för senfärdighet och annat. Det vi behöver inse är att många länder agerar på samma linje som Sverige. Anledningen till att andra inte gör det är bl a att de har andra politiska system där ex sjukvård ligger under statens direkta makt. Här i Sverige har vi regioner. Det är ett helt annat system för beslutsordning. På gott och ont. Men man behöver nog inse att de nationella strategierna till stor del inte enbart är en medicinsk och vetenskaplig fråga. Till största delen handlar den om vad för samhällsmodell vi har.
I detta fall är Folkhälsoinstitutets råd myndiga och värdefulla.

Vad är Coronavirus? – Known Knowns

Coronavirus är en stor grupp av virus. Historiska exempel är SARS (2003) och MERS (2012). Inom denna stam finns en mängd mutationer och varianter. Viss immunitet byggs upp för vissa av dessa virus då man i princip utsätts årligen för dem.
Det senaste viruset är på avgörande delar annorlunda uppbyggt och människan verkar inte ha någon immunitet sedan tidigare som är verksam mot SARS-CoV-2.

Symtom – Known Knowns

Symtomen från det senaste Coronaviruset, som blev känt i december 2019, är mycket lika förkylning och vanlig säsongsinfluensa – feber, trötthet, ont i halsen, torrhosta, andningsbesvär och förhöjd puls. Många verkar dock få mycket lindriga symtom eller till och med vara helt asymptomatiska.
Kända komplikationer är sekundär bakteriell infektion av luftvägarna, svår pneumoni (lunginflammation), njursvikt, sepsis (blodförgiftning) och andningssvikt.

Av 55 000 fall har man sammanställt följande symtomlista:

 • Feber 87,9%
 • Torrhosta 67,7%
 • Trötthet 38,1%
 • Ökad produktion av slem och saliv från det respiratoriska systemet 33,4%
 • Andfåddhet/andnöd 18,6%
 • Ont i halsen 13,9%
 • Huvudvärk 13,6%
 • Frossa 11,4%

Ursprung? – Known Unknownswuhan

Virusets ursprung är inte helt okomplicerat att spåra, men den officiella versionen är nu att viruset spridits från en fladdermus till orm till människa och sedan vidare mellan människor. Platsen för ursprunget tillskrivs en matmarknad i mångmiljonstaden Wuhan i Kina. Man har dock hittills inte hittat några djur som bär på viruset på denna matmarknad. Själva mutationsordningen mellan djur är även den helt oklar. Vid senare studier och spårning har det dessutom visat sig att de först insjuknade inte alls haft någon kontakt med någon matmarknad i Wuhan alls.
Enligt forskare som undersökt virusets Genom har man sett att det är mycket likt SARS-viruset, men att det även finns en ny sekvens från ett annat virus. Detta anses av vissa forskare inte kunna uppstå på naturlig väg. Det här har i sin tur gett upphov till en rad andra teorier angående virusets ursprung, men detta är ovidkommande för denna text då syftet istället är att fokusera proaktivt och på hur vi hanterar den situation som redan uppstått.

Epidemi eller pandemi?

I de fall en infektionssjukdom smittar till en stor del av befolkningen i ett land eller en världsdel kallas det för epidemi. En pandemi blir det om sjukdomen smittar stora andelar av befolkningen på minst två kontinenter eller i många länder och då sprids globalt.

Årligen drabbas vi av säsongsinfluensa som orsakas av virus. Denna smitta drar över hela världen, vanligen från Asien för att sprida sig över jordklotet. Varje år insjuknar flera hundra miljoner människor upp till en miljard i dessa årliga influensaepidemier. 200 000 – 700 000 människor dör årligen i sjukdom relaterad till den årliga influensan.

Pandemier får egna namn, några kända sådana är Spanska sjukan 1918 – 1920 (mellan 50 – 100 miljoner döda), ”Asiaten” 1957 (ca 2 miljoner döda) och Hong Kong-influensan 1968 – 1970 (ca 1 miljon döda).

Sverige drabbades med omkring 300 000 insjuknade i Asiaten och 1 miljon svenskar fick Hong Kong-influensan.

Statistik blir verklighet genom de stora talen. Svininfluensapandemin 2009 hade en dödlighet på endast 0,03 % men då den spreds expansivt över jordklotet och drabbade mer än 760 miljoner människor så landade det total antalet dödsfall ändå på ca 300 000 personer.

Smittsamhet & dödlighet – Known Knowns & Known Unknowns

Då det inte finns någon effektiv behandling blir det primära målet att förhindra fortsatt spridning av infektionen till fler individer. Precis som vid annan respiratorisk sjukdom är den största riskgruppen äldre och multisjuka.

 • Hos 80% förlöper sjukdomen med ett milt förlopp, och därmed är prognosen sannolikt god för dessa insjuknade.
 • Viruset verkar hittills inte smitta nämnvärt till spädbarn, barn och unga eller också får de inte speciellt dramatiska symtom.
 • Dödligheten uppskattas till 1-2 % men varierar påtagligt mellan olika åldersgrupper.
 • Dödligheten är < 1% hos personer under 50 år och > 10 % hos personer över 80 år.

Hos de som dött fanns en hög samsjuklighet med sjukdomar såsom diabetes, hypertoni (högt blodtryck), cancer, kardiovaskulär sjukdom och kroniska luftvägssjukdomar. Det finns även fall av överträning registrerade bland avlidna i den yngre ålderskategorin. Överträning är sedan länge ett känt immunförtryckande tillstånd.

Viruset TWAR’s dominerande spridning hos orienterare på 90-talet är troligen ett exempel på hur hård belastning under långa tidsintervall förvandlar en stimulerande miljö till en negativ stressfaktor. Förutom att man är utsatt för väder och vind är naturen är full av mikrober, virus och bakterier. Dessa mikroorganismer är i naturliga fall stimuli till ett robust immunförsvar och hälsa. Men om man vanemässigt ligger på gränsen av kroppens kapaciteter förvandlas de till potentiellt skadliga. Inte av sina egna inneboende kapaciteter, utan pga vår egen decimerade förmåga att hantera och integrera dem i vårt eget mikrobiom och fysiologiska system.

Det är även denna patientkategori av multisjuka, äldre eller på annat sätt försvagade där den största dödligheten hittas vid andra virusinfektioner.

Dessa siffror bygger på statistik. De som kommer med i statistiken är de som söker vård och blir korrekt diagnosticerade. Här finns naturligtvis mörkertal framförallt i antal smittade. Korrektare siffror brukar gå att få fram i efterhand.

Vad dör man av?

Idag vet vi att det inte var virusen enkom som orsakade så många människors död i de stora virusvågorna i början av förra seklet. Det var sekundära bakterieinfektioner som vanligen resulterar i lunginflammation, vilket än idag är en vanlig dödsorsak på ålderdomen då vitalitet och immunrespons är låg.

För att få en helhetsbild måste vi också förstå att omgivning och miljö spelar stor roll. Att så många dog i början av förra seklet beror även på en lägre nivå av sanitet och hygien. En annan faktor som påverkar är självklart näring. Om den kost man äter är undermålig, som ex under första världskriget, så har det självklart effekt på det individuella immunförsvaret och motståndskraften. Idag har vi dessutom en ytterst kompetent intensivvård i de fall det behövs vilket också minskar dödlighet.

Den vanliga influensan drabbar årligen ca 1 miljon svenskar, vilket är ca 10% av befolkningen. De flesta blir mer eller mindre sjuka för att sedan tillfriskna. Av de insjuknade dör ca 200 – 1000 personer årligen vilket motsvarar ca 0,1% av de som insjuknat. Närmare 90% av de som dör är över 90 år gamla.

För att få perspektiv på antal (utan att negligera Coronavirusets dignitet) så dör årligen:

 • 90 000 svenskar (246/dag)
 • 250 – 500 svenskar i trafiken
 • 30 000 svenskar i hjärt- och kärlsjukdom
 • 23 000 svenskar i tumörsjukdom
 • 12 000 svenskar till följd av rökning
 • 5000 – 7000 svenskar pga. alkohol

Några av dessa sjukdomar/ohälsotillstånd/olyckor är i allra högsta grad påverkbara. Ändå attraherar de inte på långa vägar samma resurser som ett externt nytt hot som får våra system att lysa rött. Självklart sätter jag på inga sätt likhetstecken mellan en virusinfektion och rökning i sig. Men för att få en relation över de tal som ivrigt flaggas i media kan det finnas en poäng att jämföra med annat. Problemet är att vi hunnit bli vana vid dödstalen angivna här ovan, därmed minskar både dramatik och signifikans.

Som tidigare sagts är statistik i immunologi och smittspridning komplext och kan egentligen enbart fastställas relativt lång tid efter en smitta.

Mått och enheter – smittorisk/dödlighet/smittovägar

Smittorisk mäts i enheten Ro – R-nought. Det är ett mått på hur snabbt sjukdomen sprider sig. Ro är det genomsnittliga antalet personer som smittas från en infekterad person. Om Ro < 1 kommer infektionen att självdö. Om Ro = 1 kan den fortsätta att hålla sig vid liv och om Ro > 1 så sprider sig infektionen. Ju större Ro desto snabbare och större spridning.

Dödligheten hos ett virus anges i CFR (Case Fatality Ratio) och anges i procentenheter. Detta anger antalet döda i förhållande till antalet sjukdomsfall. Om antalet konstaterade fall är 10 000 och antalet döda är 200 så är dödligheten 200/10 000 = 2%

Vissa virus har stor spridningsförmåga – Ro > 1 – men låg dödlighet och blir då inte särdeles allvarliga. Andra har hög dödlighet men låg spridningsrisk – Ro < 1 – och kan då lättare kontrolleras trots större dödlighet.

En faktor som påverkar smittorisken är på vilket sätt viruset sprids. Detta kan exempelvis ske genom direktkontakt eller överföring av kroppsvätskor – ex kyssar och samlag. Smittsamheten är i ett sådant fall inte så hög då man inte har den typen av umgänge och kontakt med så många personer.

Direktkontakt kan dock även innebära att man får smitta från dörrhandtag eller allmänna ytor dit smittan kommit från annan person. Viruset överförs då från kontaktytan till händerna, från händerna till ansikte, ögon, näsa och mun när man rör vid dessa kroppsdelar. Coronavirus tros kunna överleva ca 48 timmar på sådana ytor.
I bla. Sydkorea har man uppnått stor begränsning av viruset på kort tid troligen genom att noggrant desinficera allmänna ytor i tunnelbanestationer, bussar och butiker.

Det är viktigt att förstå att Ro och CFR inte är inneboende egenskaper hos ett virus, utan är istället väldigt beroende på hur situationen individuellt och samhällsmässigt hanteras.
Dessa två värden blir markant annorlunda om alla i ett samhälle tvättar händerna noggrant, undviker kontakt med smittade personer, isolerar sig då man har symtom och iakttar andra försiktighetsåtgärder än om man inte gör det.
Det är upp till oss som individer och som samhälle att begränsa spridningen så mycket som möjligt.

Aerosol/droppsmitta

Det normala är att influensor sprids genom droppsmitta – att hostningar och nysningar sprayar kroppsvätska och saliv som då är smittsam. Sådana ”duschar” har en räckvidd på någon meter innan den drar sig mot marken. Ibland bildas dock mikroskopiska luftburna droppar – aerosoler – som faktiskt kan hålla sig svävande i luften under flera timmar och på så vis kan smitta även lång tid efter att en smittbärare lämnat platsen.
Det är bekräftat att SARS-CoV-2 kan smitta genom aerosoler. Aerosoler håller längre i kall luft vilket troligtvis är en anledning till varför de gängse vågorna av influensa kulminerar under vinterhalvåret. En annan anledning kan vara att vi har brist på solljus, utevistelse och fysisk rörelse och vistas mer inomhus i slutna utrymmen under vintern. Detta verkar försvagande på immunförsvaret och ökande på smitta genom ventilations- och klimatanläggningar i slutna utrymmen.

Munskyddmunskydd

Det finns olika typer av munskydd – de vanligaste är kirurgiska munskydd. Dessa är ju till för att bäraren ska förhindra ev smitta till omgivningen. Det är alltså inte ett skydd för dig som bär munskyddet, utan tvärtom. Så om du inte själv misstänker att du är sjuk så finns ingen anledning alls att bära ett liknande munskydd såvida det inte är en allmän anmodan för att förhindra smitta.

Inkubationstidinku

Detta är den tid det tar från smittotillfället till det att man uppvisar de första symtomen.
Vid vissa virus är man inte smittsam under inkubationstiden, utan först när symtom uppkommer. Man kan då effektivt isolera smittsamma personer eftersom de ju uppvisar tydliga tecken som ex. feber, hosta, halsont.

Beträffande det nya Coronaviruset är inkubationstiden 2 -14 dagar med några bekräftade fall på uppåt 30 dagar. Det är också bekräftat att man är smittsam även under inkubationstiden, då man alltså inte uppvisar några symtom. Detta förhöjer smittorisken Ro drastiskt då smittbärare inte vet om att de är det under relativt lång tid. Det är alltså mycket svårare att isolera smittbärare och således mycket svårare att begränsa smittan.

En speciell faktor för det nya viruset är att man även kan vara smittsam efter att man varit sjuk och blivit friskförklarad. Man kan även insjukna igen efter att ha blivit frisk från viruset.

Av de som blir smittade märker en del ingenting alls. Andra bli lite krassliga och kanske stannar hemma några dagar. En del blir så pass sjuka att de kommer uppsöka vård. Det är enbart denna senare kategori som kommer med i statistiken, såvida de blir korrekt diagnosticerade.

80% av de som hittills dött är äldre än 60 år, många är multisjuka.

Det är väldigt få barn inklusive spädbarn som blir sjuka. Detta är positivt och skiljer sig från den vanliga influensan där barn ofta drabbas.

Förekomsten av allvarliga komplikationer som är i behov av vård och eventuell isolering på sjukhus är också en viktig faktor.
För säsongsinfluensa är detta mindre än 1%, för SARS var det ca 15% och för Coronaviruset beräknas detta ligga på över 20%. Detta innebär stora belastningar på sjukvårdssystemet på kort tid. Om sjukvårdsplatserna tar slut – i synnerhet på intensivvården – får det som effekt att man inte kan isolera insjuknade personer och på så vis förhindra vidare smitta. Då ökar både spridning och dödlighet.

Slutsats – Known Knowns

Coronaviruset är betydligt mer smittsamt jämfört med den vanliga influensan. Den har också en dödlighet som är mycket högre. Eftersom det är ett nytt virus saknas naturlig immunitet som vid andra virus. man kan dessutom återigen insjukna trots att man blivit friskförklarad. Det är också oklart hur framtida ev vaccinationsförsök kommer att fungera just i detta avseende.
Det finns idag ingen medicinsk behandling eller något vaccin. Coronaviruset har potential att utvecklas till en mycket allvarlig pandemi. Det är alltså viktigt att vi är medvetna om hur vi beter oss och att inte vara dumdristig.

Oro, ångest och stress…och del 2

Oro, rädsla och stress är kända markörer som sänker immunförsvarets förmåga drastiskt. Det är dock smart att göra medvetna val som bygger på både kunskap och känsla. Förutom förebyggande försiktighetsåtgärder finns det finns gott om saker att göra för att stärka immunförsvaret. Detta fokuseras det inte speciellt mycket på, så i kommande artikel kommer vi gå in på immunförsvarsstärkande generellt och vad vi gör specifikt gör i Evotraining som går i denna riktning. Det är mer än de flesta tror…

Ta hand om er & väl mött på passen!

Det Vilda

dimskog
När jag en natt ensam vandrade in i urskogen krympte jag. Regnet var tungt och mörkret blev snabbt tryckande. Massivt.
Ljuskäglan från min pannlampa, som i staden verkat så stark, tedde sig så mycket mindre och svagare här. Som att ljuset hade svårt att tränga fram. Med ökande avstånd från den varma bilen ökade också känslan av litenhet.
I tanken for jag till de historier min farmor berättat under min uppväxt. Om skogsrå, näcken, trollen, knytten, vittror och vättarna. Min farmor tyckte inte om att jag begav mig på trapatser och strövtåg i dessa urskogar då jag var yngre. Men det var något som drog mig hit. Som en magnet. Jag hade aldrig förr varit där nattetid, i regnigt novembermörker. Även om jag nu var vuxen kände jag mig återigen som en liten pojke. Mindre än någonsin faktiskt.
Min rationella del tänkte logiskt att det naturligtvis var uppfostrande historier som alltid  hållit barnen borta från djupa vatten, branta berg och vida skogar.

Bergagubben av Christine Linde

Men där, djupt inne i skogen, med bara djuren och några skygga naturväsen som publik blev allting annorlunda. Stigen in kantades av droppande, knakande och vinande. Men även av total tystnad. Även om stigen är enkel att följa, och jag har vandrat på den förr, så infann sig känslan av att jag lätt skulle kunna gå vilse. Allting såg så annorlunda ut nu.

Ju längre in i skogen jag kom infann sig den där märkliga…kusliga känslan efter ett tag. Det var natt, de flesta djur borde sova och ingen människa vandrar i skogen vid den här tiden. Ändå var jag iakttagen. Ändå var det som att jag hörde steg bakom mig. Ändå var det som att jag absolut, och inte för en sekund, var ensam.

Väl i den enkla stugan gav fotogenlyktans sken och spisens eld omedelbar trygghet. Jag var inte rädd. Elden och ljuset skapade som en sfär av trygghet omkring mig. Därinne, till symfonin av regndroppar och blåst utanför, hände något med mig.
eld
Naturen kom närmre.
Jag frös och var blöt. Samtidigt kände jag mig märkligt levande. Som att det någonstans inom mig fanns en människa som alltid hade levt så här. Någon som var van vid mörkret, höstvinden och ensamheten i skogen.
Men på vägen hade någonting gått förlorat.
Jag hade tappat bort förmågan att se.

 

ängKanske är det som författaren Kerstin Ekman säger – ” Vi måste sluta kalla naturen för naturen och istället benämna den vid sitt rätta namn”. Och på så sätt blir världen synlig igen. Där borta vid slutet av hagen breder då inte längre bara en blomsteräng ut sig, utan marken blir boplats för ängens egentliga invånare – Blåklocka, Blåklint, Väddklint, Rödklint, Vitmåra, Ängskovall, Humleblomster, Flockfibbla och Johannesört.

 

Kanske är det en liknande subversiv handling som fågelskådaren sysslar med? Det är då Kungsfiskare - Foto: Fredrik Norlinginte nörderiet som är drivkraften utan just viljan att se. Plötsligt är det inte längre bara en fågel som ilar fram över vattenytan, utan det är Kungsfiskaren – den snabba lilla fågeln som plötsligt vänder sig om för att reflektera solljuset och då flammar upp. I en blå blixt.

 

I denna tillvaro finns ingen misstanke mot världen. I grund och botten handlar det om sinnlighet. Istället för att ständigt gå inåt eller utåt i perception, blir jag genom alla mina sinnen – som har raffinerats under miljontals år – helt närvarande. Att på ett direkt kroppsligt sätt ta del av det levande. Den lusten tror jag allt levande har i sig. Att ta del, vara del, av världen just i detta nu. En längtan efter att bli kroppsligt och konkret närvarande i världen. Det kan ju låta enkelt, men i en värld där allting blir ”antingen eller” är det inte alls självklart, speciellt som vi i modern tid litar allt mindre till våra egna sinnesförmågor till förmån för andras mätbara expertis.
Kunskap på bekostnad av Kännskap som min vän Britta Brügge skulle säga.

Är man fast i förgånget, eller i det som ej ännu skett är detta uppe i huvudet. Vilket är en väldigt liten del av oss,  eller om man som många idag mestadels är upptagna i det virtuella som primärt är audiovisuellt, ja då kan det mest naturliga te sig fjärran. Hela idén om en yttre sinnlig närvaro kan då te sig både märklig och revolutionerande. I det sinnliga finns inget artificiellt. Inga lager. I det sinnliga både bor och väcks nyfikenheten.
Det finns heller ingen bestämd metod då detta händer av sig självt under rätt förutsättningar. Problemet är att allt fler av oss inte inser att dessa förutsättningar är direkt knutna till vår omgivning. Vår miljö. Vårt habitat. Vår egentliga hemvist.
Där vi förr vistades var dag.

Därför låg jag vaken där i natten och såg framför mig hur jag skulle bli mer och mer lik Bellini - Apollo och Daphnenaturen omkring mig. Jag skulle bli mer jord. Jag skulle bli mer träd. Mer vatten. Mina händer skulle snart likna Daphnes händer i Bellinis berömda marmorskulptur. Hon förvandlas. Löv spricker fram mellan hennes fingrar. Hon blir mer och mer natur. Samma sak för mig. Jag skulle stanna kvar här i skogen. Och det vilda skulle få växa fritt. Jag skulle låta civilisationen och kulturen falla av mig. Och den hinna som alltid funnits mellan mig och världen, den skulle för en kort stund vara helt borta.

 

 

 

 

En gång vandrade människan genom en natur där allt bar namn. Vilket på så sätt gjorde att allt blev synligt. Och ur det synliga växte en relation fram. Ett jag och ett du. Och ur den relationen kanske också något ännu djupare. Något som gått förlorat i den moderna världen, och som kanske är en av grundorsakerna till dagens miljö- och hälsoproblem.
För det som har ett namn kommer att bli synligt. Och det som är synligt kan vi älska.
Och det vi älskar kommer vi att vilja rädda.