Prof. Peter Gray on Play

Professor i psykologi Peter Gray förklarar solklart vad som fattas oss – barn som vuxna – idag.

Vi har till och med svårt att definiera och förstå vad ”fri lek” idag innebär då de flesta aktiviteter vår art idag hänger sig åt är regelstyrda och strikt tidsbundna. Vi håller på att glömma det mest naturliga sinnestillstånd som finns för vår art. Detta har stora följder mentalt, mognadsmässigt socialt och fysiologiskt.

På fem år har förbrukad mängd av sömnmedel, antidepressiva och ångestdämpande medel ökat med 270% i Sverige. Detta i åldrarna 0 – 17 år…0 – 17 år! Då har vi inte ens berört medicinering för ADHD mm som är i fullständig galopp. Det är sant att diagnosticering som ej gjordes förr idag sker, men detta handlar om annat. Alla tycker detta naturligtvis är förfärligt. Men ingen gör någonting på allvar. Snarare trampar vi allt hårdare på gasen, speciellt för de allra yngsta. Fortsätter detta kommer det kosta oss alla. Dyrt.

Det finns klar korrelation mellan bristen på fri lek (som är klart definierad från övrig ”lek och rekreation”) och denna massmedicinering.

Systemfelet är uppenbart, klarar vi att ändra på detta?

I takt med sämre generella skolresultat stiftas allt fler lagar och förordningar som besk medicin. Större fokus läggs på personliga utvecklingsplaner får 7-åringar (vilket är logiskt i det rådande systemet, men helt absurt med utgångspunkt från vetenskap), att prestera gottpå nationella prov (som gått ifrån att vara interna värdemätare till att vara extern tävlan mellan skolor, län och länder). Detta gör det allt svårare att hitta kreativa lösningar på ett problem som annars så enkelt skulle kunna lösas och istället bidra till friska, robusta, intelligenta, engagerade och kreativa barn.

Det är just de barnen som kommer bli de vuxna som behövs mer än något annat i vår framtid.

× Tips för den beteendevetarintresserade är att läsa på om Jaak Panksepps forskning angående ‘play circuit’ mm. ×