Tog en sväng i ”gymet”

En kort rekogniceringstur inför lördagens urskogspass…